Dergi Arşiv Sistemi
;
Ortopedi ve Travmatolojide komplikasyon yönetimi

Ortopedi ve Travmatolojide komplikasyon yönetimi

Ortopedi ve Travmatoloji pratiğimizde görülebilen ve istenmeyen sonuç olarak tanımlanabilen komplikasyonlar gerek hasta gerekse hekim açısından büyük problemler oluşturabilmektedir. Bu sonuçlar hekimin eksik veya hatalı tutum, davranış veya uygulaması kaynaklı ise malpraktis olarak adlandırılır. Bu yazıda komplikasyon/malpraktis ayrımı, önleme yolları ve çözüm yolları tartışılmıştır.

Yazarlar:
Hüseyin Hakan KINIK
Hakan Kınık

Anahtar Kelimeler : komplikasyon; malpraktis; hatalı tıbbi uygulama; ortopedi ve travmatoloji

Dönem : 2020 | Cilt : 19 | Seri : 1 | Sayfalar : 51-54 | Doi : https://doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2020.08

Okuma : 21 | İndirme : 53 | Yayınlama : Ocak-Şubat 2020