Dergi Arşiv Sistemi
;
Atherogenic dyslipidemia, subclinical atherosclerosis, non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance in polycystic ovarian syndrome [Polikistik over sendromunda insülin direnci, aterojenik dislipidemi, subklinik aterosklerozis ve non-alkolik ya

Atherogenic dyslipidemia, subclinical atherosclerosis, non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance in polycystic ovarian syndrome [Polikistik over sendromunda insülin direnci, aterojenik dislipidemi, subklinik aterosklerozis ve non-alkolik ya

ABSTRACT Objective: We aimed to explore the relationship between insulin resistance (IR) and small dense lipoprotein (sd-LDL) particles, carotid intima-media thickness (CIMT) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in young normal weight PCOS cases. Methods: This prospective, case-control study was designed in a University Hospital and 34 women with PCOS and 21 healthy controls were enrolled. Fasting plasma glucose, insulin, lipid (including sd-LDL particles) and hormone profiles, abdominal ultrasound and CIMT were evaluated. Results: IR was present in 68% of PCOS group while in none of controls. High density lipoprotein (HDL), very low density lipoprotein (VLDL), triglycerides (TG), and sd-LDL were higher in patients with IR (p<0.05). A positive correlation of sd-LDL with IR, VLDL and TG was found. A significantly higher rate of NAFLD and CIMT was found in PCOS. Totaltestosterone levels were weakly and positively correlated with CIMT (r=0.277, p=0.041). Conclusion: Insulin resistance and NAFLD are highly prevalent among young normal weight PCOS patients. When compared to controls levels of sd-LDL and CIMT are increased in PCOS. Insulin resistance is the key parameter for NAFLD and atherogenic dyslipidemia in PCOS. Hence, screening for NAFLD may be valuable for detection and prevention of liver disease. Higher levels of sd-LDL in insülin resistant PCOS cases necessiates treating PCOS for IR. ÖZET Amaç: Bu çalışmada, genç, normal kilolu PKOS hastalarında insülin direncinin ve küçük dansiteli lipoprotein (sd-LDL) partiküllerinin, karotis intima-media kalınlığı ve non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkisinin araştırılmasını hedefledik. Metod: Otuzdört PKOS’lu hasta ile 21 sağlıklı kontrol hastasını içeren bu prospektif vakakontrollü çalışma bir üniversite hastanesinde yürütüldü. Hastaların açlık plazma glukoz, insülin düzeyleri, lipid (sd-LDL partiküllerini de içeren) ve hormon profilleri, abdominal ultrasonografi ve karotis intima-media kalınlığı değerlendirildi. Bulgular: İnsülin direnci, PKOS’lu hastaların %68’inde mevcut iken kontrol grubunda hiçbir hastada saptanmadı. Yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL), trigliserid (TG) ve sd-LDL insülin direnci olan hastalarda yüksekti (p<0.05). sd-LDL ile insülin direnci, VLDL ve TG arasında pozitif korelasyon saptandı. PKOS’da belirgin daha yüksek oranda non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve artmış karotis intima-media kalınlığı izlendi. Total testosteron seviyeleri karotis intima-media kalınlığı ile zayıf pozitif korele idi (r=0.277, p=0.041). Sonuç: İnsülin direnci ve non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı normal ağırlıklı PKOS hastalarında yaygındır. Kontrollerle kıyaslandığında, sd-LDL ve karotis intima-media kalınlığı PKOS’da artmıştır. İnsülin direnci, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve aterojenik dislipidemi için anahtar noktadır. Bu nedenle, karaciğer yönünden tarama karaciğer hastalığının tanınmasında ve önlenmesinde değerlidir. İnsülin dirençli PKOS vakalarında yüksek sd-LDL bu konuda tedaviyi gerekli kılmaktadır.

Yazarlar:
Gamze Sinem ÇAĞLAR Mine KİSELİ Rabia ŞEKER Elif Didem ÖZDEMİR Demet KARADAĞ Selda DEMİRTAŞ
Gamze Sinem Çağlar, Mine Kiseli, Rabia Seker, Elif Didem Ozdemir, Demet Karadag, Selda Demirtas

Anahtar Kelimeler : Polycystic ovarian syndrome, non-alcoholic fatty liver disease, carotid intimamedia thickness, metabolic syndrome Conflict of Interest: The authors have no conflict of interest.Polikistik over sendromu, non-alkolik yağlı karaciğer, karotis intima-media ka

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 24-30 | Doi : 10.5505/tjb.2015.99815

Okuma : 15 | İndirme : 20 | Yayınlama :