Dergi Arşiv Sistemi
;
Evaluation of oxidative stress balance in acute deep vein thrombosis [Akut derin ven trombozunda oksidatif stres dengesinin değerlendirilmesi]

Evaluation of oxidative stress balance in acute deep vein thrombosis [Akut derin ven trombozunda oksidatif stres dengesinin değerlendirilmesi]

ABSTRACT Objective: The purpose of this study was to show the association between oxidative stress and deep venous thrombosis (DVT) by determining total oxidant status (TOS), total antioxidant status (TAS) and oxidative stress index (OSI) values in patients with DVT and to take precautionary measures to balance oxidative status. Methods: TOS, TAS and OSI levels in serum from 52 individuals with DVT and 45 without DVT were compared. Results: TOS and OSI levels were significantly higher in patients with DVT compared with the control group (p<0.0001), but no difference was observed in TAS levels (p=0.118). The patient group was divided into two subgroups, idiopathic and secondary DVT. TOS and OSI levels were significantly higher patients with both idiopathic DVT and secondary DVT compared to the control group (p<0.0001). TAS levels were significantly higher in patients with idiopathic DVT than in the control group, but no difference was observed in the patients with secondary DVT. Conclusion: Specificity and sensitivity values obtained from the receiver operating characteristic (ROC) curve show that TOS and OSI are both markers that can be used in the diagnosis of DVT. Also, determination of oxidative stress markers may guide clinicians to take necessary precautions to balance oxidative stress in the patients. ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı akut derin ven trombozlu (DVT) hastalarda toplam oksidan durum (TOS), toplam antioksidan durum (TAS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) düzeylerini ölçerek oksidatif stres ve DVT arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve klinisyenlerin bu hastalarda oksidatif stresi dengelemek üzere koruyucu önlemler almasına yardımcı olmaktır. Metod: Bu çalışmada 52 DVT’li ve 45 DVT olmayan bireylerden alınan serum örneklerinde TOS, TAS ve OSI seviyeleri belirlenerek karşılaştırıldı. Bulgular: TOS ve OSI seviyeleri DVT hastalarında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunurken (p<0.0001) TAS seviyelerinde fark görülmedi, p=0.118. Hasta grubu idiopatik ve sekonder DVT olarak iki gruba ayrıldı. TOS ve OSI seviyeleri hem idiyopatik DVT hem de sekonder DVT hastalarında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.0001). İdiyopatik DVT hastalarında TAS seviyeleri kontrol grubundan anlamlı yüksek iken sekonder DVT hastalarında fark gözlenmedi. Sonuç: Sonuç olarak ROC eğrisine göre elde edilen spesifite ve sensitivite değerleri TOS ve OSI parametrelerinin DVT’nin tanısında kullanılabilecek birer belirteç olabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda oksidatif stres belirteçlerinin belirlenmesi hastalarda oksidatif stresin düzeltilmesi için klinisyenlere gerekli önlemleri alabilmeleri için yol gösterici olabilir.

Yazarlar:
Ümit MENTEŞE İbrahim TURAN Süheyla DOĞAN Ayşegül SÜMER Ceyhun COŞKUN Ahmet ALVER Orhan Veli DOĞAN Seda ÖZTAŞ Ahmet MENTEŞE
Ümit Menteşe, İbrahim Turan, Süheyla Doğan, Ayşegül Sümer, Ceyhun Coşkun, Ahmet Alver, Orhan Veli Doğan, Seda Öztaş Menteşe, Ahmet Menteşe

Anahtar Kelimeler : : Deep vein thrombosis, oxidative stress, total oxidant status, total antioxidant status,Derin ven trombozu, oksidatif stres, toplam antioksidan durum, toplam oksidan durum

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 51-57 | Doi : 10.5505/tjb.2015.24482

Okuma : 13 | İndirme : 16 | Yayınlama :