Dergi Arşiv Sistemi

Filtreleme sonucunda için 15 kayıt görüntülendi.

Seri : 1 Cilt : 40 22.01.2021
TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

Altered ratio of proapoptotic and antiapoptotic proteins in different brain regions of female rats in model of post-traumatic stress disorder [Post-travmatik stres hastalığı modelinde dişi sıçanların farklı beyin bölgelerinde proapoptotik ve antiapoptotik

Yazarlar:
Aslı AYKAÇ Mehmet Zafer GÖREN Hülya CABADAK
Aslı Aykaç, Mehmet Zafer Gören, Hülya Cabadak

DOI: 10.5505/tjb.2015.50479 / Sayfalar:1-7

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 1-7 | Doi : 10.5505/tjb.2015.50479

Özet | Tamamı (PDF)


TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

Biochemical characterization of a new thermostable lipase from Bacillus pumilus strain [Bacillus pumilus suşundan elde edilen yeni termostabil lipazın biyokimyasal karakterizasyonu]

Yazarlar:
Faouzi LAACHARİL Fatimazahra EL BERGADİL Adel SAYARİ Soumya ELABED Iraqui MOHAMMED El Hassan HARCHALİL Saad Koraichi İBNSOUDA
Faouzi Laachari, Fatimazahra El Bergadi, Adel Sayari, Soumya Elabed, Iraqui Mohammed, El Hassan Harchali, Saad Koraichi Ibnsouda

DOI: 10.5505/tjb.2015.44227 / Sayfalar:8-14

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 8-14 | Doi : 10.5505/tjb.2015.44227

Özet | Tamamı (PDF)


TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

Purification and kinetic characteristics of hepatic 6-phosphogluconate dehydrogenase (6PGD) from yellow catfish Pelteobagrus fulvidraco [Sarı kedi balığı Pelteobagrus fulvidraco karaciğer 6-fosfoglukonat dehidrojenaz (6PGD)’ın saflaştırılması ve kinetik

Yazarlar:
Meiqin ZHUO Zhi LUO Xiaying TAN Wei HU Lindan SUN Jialang ZHENG Qiliang CHEN
Meiqin Zhuo, Zhi Luo, Xiaoying Tan, Wei Hu, Lindan Sun, Jialang Zheng, Qiliang Chen

DOI: 10.5505/tjb.2015.75537 / Sayfalar:15-23

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 15-23 | Doi : 10.5505/tjb.2015.75537

Özet | Tamamı (PDF)


TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

Atherogenic dyslipidemia, subclinical atherosclerosis, non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance in polycystic ovarian syndrome [Polikistik over sendromunda insülin direnci, aterojenik dislipidemi, subklinik aterosklerozis ve non-alkolik ya

Yazarlar:
Gamze Sinem ÇAĞLAR Mine KİSELİ Rabia ŞEKER Elif Didem ÖZDEMİR Demet KARADAĞ Selda DEMİRTAŞ
Gamze Sinem Çağlar, Mine Kiseli, Rabia Seker, Elif Didem Ozdemir, Demet Karadag, Selda Demirtas

DOI: 10.5505/tjb.2015.99815 / Sayfalar:24-30

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 24-30 | Doi : 10.5505/tjb.2015.99815

Özet | Tamamı (PDF)


TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

Associations of pentraxin 3 with presence and severity of coronary artery disease in type 2 diabetes patients [Tip 2 diyabet hastalarında koroner arter hastalığı varlığının ve şiddetinin pentraxin 3 ile ilişkisi]

Yazarlar:
Nadereh RASHTCHİZADEH Saeed Askari SEDE Mohammad Ali GHAFFARİ Ghorban MOHAMMADZADEH Shahla MAJİDİ
Nadereh Rashtchizadeh, Saeed Askari Sede, Mohammad Ali Ghaffari, Ghorban Mohammadzadeh, Shahla Majidi

DOI: 10.5505/tjb.2015.60024 / Sayfalar:37-43

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 37-43 | Doi : 10.5505/tjb.2015.60024

Özet | Tamamı (PDF)


TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

Characterization of polyphenol oxidase during three ripening stages of an eggplant (Solanum melongena L.) fruit: a local type in northeast Anatolia [Patlıcan (Solanum melongena L.) meyvesinin polifenol oksidazının üç olgunlaşma safhası boyunca karakteriza

Yazarlar:
Hülya TORUN Yakup KOLCUOĞLU Faik Ahmet AYAZ Ahmet ÇOLAK Robert Hayes GLEW
Hülya Torun, Yakup Kolcuoğlu, Faik Ahmet Ayaz, Ahmet Çolak, Robert Hayes Glew

DOI: 10.5505/tjb.2015.27146 / Sayfalar:44-50

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 44-50 | Doi : 10.5505/tjb.2015.27146

Özet | Tamamı (PDF)


TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

Evaluation of oxidative stress balance in acute deep vein thrombosis [Akut derin ven trombozunda oksidatif stres dengesinin değerlendirilmesi]

Yazarlar:
Ümit MENTEŞE İbrahim TURAN Süheyla DOĞAN Ayşegül SÜMER Ceyhun COŞKUN Ahmet ALVER Orhan Veli DOĞAN Seda ÖZTAŞ Ahmet MENTEŞE
Ümit Menteşe, İbrahim Turan, Süheyla Doğan, Ayşegül Sümer, Ceyhun Coşkun, Ahmet Alver, Orhan Veli Doğan, Seda Öztaş Menteşe, Ahmet Menteşe

DOI: 10.5505/tjb.2015.24482 / Sayfalar:51-57

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 51-57 | Doi : 10.5505/tjb.2015.24482

Özet | Tamamı (PDF)


TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

Cloning and characterization of DjPRPS gene in freshwater planarian Dugesia japonica [DjPRPS geninin tatlısu planaryası Dugesia japonica’da tanımlanması ve klonlanması]

Yazarlar:
Changying SHİ Zimei DONG Hecai ZHANG Fangfang CHENG Guangwen CHEN Dezeng LİU
Changying Shi, Zimei Dong, Hecai Zhang, Fangfang Cheng, Guangwen Chen, Dezeng Liu

DOI: 10.5505/tjb.2015.61482 / Sayfalar:58-65

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 58-65 | Doi : 10.5505/tjb.2015.61482

Özet | Tamamı (PDF)


TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

The effects of grape seed extract against toxicity of benzene on liver and kidney tissues of albino mice: biochemical evaluation [Albino farelerde benzenin böbrek ve karaciğer dokularında toksisitesine karşı üzüm çekirdeği ekstraktının etkisi: biyokimyasa

Yazarlar:
Kültigin ÇAVUŞOĞLU Emine YALÇIN Kürşad YAPAR Ertan ORUÇ Birgül GÜR Figen ÇİÇEK
Kültiğin Çavuşoğlu, Emine Yalçın, Kürşad Yapar, Ertan Oruç, Birgül Gür, Figen Çiçek

DOI: 10.5505/tjb.2015.22448 / Sayfalar:66-73

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 66-73 | Doi : 10.5505/tjb.2015.22448

Özet | Tamamı (PDF)


TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

TÜRK BİYOKİMYA Dergisi

Technical Report [Teknik Rapor]

Yazarlar:
A.Muhittin SERDAR Emre İSPİR Taner ÖZGÜRTAŞ Özlem GÜLBAHAR Mehmet Zahid ÇIRACI Hatice PAŞAOĞLU İsmail KURT
Muhittin A. Serdar1, Emre İspir3, Taner Ozgurtas4, Ozlem Gulbahar2, Zahid Ciraci2, Hatice Pasaoglu2, Ismail Kurt4

DOI: 10.5505/tjb.2015.65487 / Sayfalar:88-91

Dönem : 2015 | Cilt : 1 | Seri : 1 | Sayfalar : 88-91 | Doi : 10.5505/tjb.2015.65487

Özet | Tamamı (PDF)


TÜRK BİYOKİMYA Dergisi